Rabobank De Langstraat

Een aandeel in elkaar!
Rabobank De Langstraat is een klantgerichte dichtbij-bank. In ons mooie en dynamische werkgebied helpen wij onze particuliere en zakelijke klanten hun dromen te verwezenlijken. Wij zetten ons elke dag in voor een ‘9+ klantbeleving’. Voor minder doen we het niet.

Rabobank is een coöperatieve bank. Dit betekent dat wij geen aandeelhouders hebben maar leden. Dat maakt ons significant anders dan andere banken. Als lid denk je, via de ledenraad, met ons mee. Je kunt invloed uitoefenen op onder andere ons beleid en onze dienstverlening. Wij geloven doordat je een aandeel in elkaar hebt, je samen meer kunt bereiken. Zo geven wij een deel van onze winst direct terug aan de samenleving. Dit doen wij onder andere door het stimuleringsfonds. Via dit fonds steunen wij lokale projecten door ons netwerk, onze kennis of een financiële bijdragen ter beschikking te stellen. Daarnaast zijn we trotse hoofdsponsor van verschillende sportverenigingen en culturele centra waaronder theater ‘De Leest’.

Rabobank de Langstraat begrijpt en onderstreept de cruciale rol van het verenigingsleven. Deze verenigingen vervullen een belangrijke rol op sociaal, cultureel en sportief gebied. Dat is de reden dat wij naast hoofdsponsor ook andere verenigingen steunen via de jaarlijkse Clubkas Campagne. Leden kunnen dan stemmen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen op een club worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt.

Deze middelen hebben één hoger doel:
‘Samen De Langstraat sterker maken’.
Je bent altijd van harte welkom op één van onze kantoren of als je liever wilt, komen wij ook graag naar je toe!

Contact & Socials

Adresgegevens

Rabobank De Langstraat
Locatie Drunen
Grotestraat 149
5151 BK Drunen
0416 - 669100
 
- - - 
Terug naar boven