Amare Zorgcoaching

Amare Zorgcoaching is een kleinschalige, professionele AWBZ erkende zorginstelling welke in 2004 is opgericht door Marjet Kivits.

Amare biedt deskundige begeleiding en zorg op maat met een zeer gemotiveerd team van medewerkers, en zijn zowel HKZ dan ISO voor de Zorg gecertificeerd.

Tevens zijn wij gecertificeerd lid van de NBEC (Nederlandse Branchecoöperatie voor Erkende Cliëntondersteuners) De aangesloten leden hiervan onderscheiden zich in de zorgmarkt door de professionele wijze waarop zij, dicht bij de cliënt, hun diensten aanbieden.
Groot in kwaliteit, kleinschalig in de zorg! Onze zorg kan bekostigd worden zowel uit het PGB ( Persoons Gebonden Budget) ZIN ( Zorg in Natura) of uit private middelen.
 

Onze expertise bevindt zich op het gebied van psychiatrische problematiek, Autisme, ADHD, PDDNOS, (licht) verstandelijke beperking etc. Maar ook voor clienten met een andere zorgvraag staan wij uiteraard klaar! Wij streven er altijd naar om zorg en begeleiding te leveren op een wijze die past bij de vraag van onze cliënt met behoud van zijn of haar eigen regie. Hierbij kijkend naar iemands mogelijkheden en niet naar de beperkingen!

Hierbij gaan we altijd uit van de vraag van onze cliënt en werken we vraag gestuurd. Wat is uw vraag en wat kunnen wij voor u betekenen is het uitgangspunt van onze begeleiding aan u. Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering, privacy, respect en zorgvuldigheid. Ons team van enthousiaste en professionele medewerkers zijn minimaal HBO en Universitair geschoold, en hebben ruime ervaring in het werken met onze doelgroep.
 

Wij hebben een breed zorgaanbod op maat. Denk hierbij aan o.a. ambulante begeleiding bij de cliënt thuis, logeerweekenden, diverse jongens en meiden groepen, tienergroepen, begeleiding aan broertjes en zusjes, ouderbegeleiding, midweken etc. Tijdens alle begeleidingsmomenten staan de persoonlijk leerdoelen van onze clienten centraal in een ontspannen en informele sfeer.  Ons team van zorgcoördinatoren, behandelcoördinator en casemanagers bewaakt samen met de ambulant (gezins)begeleiders het zorgproces van de cliënt. Hierdoor blijft de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd en kunnen we snel inspelen op veranderende zorgvragen.
Uiteraard bereiden wij ons ook voor op de komende veranderingen in de zorg, de zg. Transitie. Onze clienten zullen hier ook mee te maken krijgen waardoor we samen met onze clienten dit veranderproces doorlopen. Samen komen we er wel!
 

Amare heeft geen wachtlijst omdat wij vinden dat we snel en adequaat aan de vraag van onze clienten moeten kunnen voldoen. Daarom zijn wij flexibel, snel en adequaat in ons handelen en kan begeleiding doorgaans direct van start. Zoals het hoort. Met aandacht voor u als mens, omdat wij vinden dat uw vraag ook ònze zorg is!
 

Amare zorgt...ook voor u!

Adresgegevens

Amare Zorgcoaching b.v.
Bezoekadres:
Bosscheweg 67
5151 BB Drunen
0416 - 383932

Postadres:
Breugelstraat 16
5151 WD Drunen
Terug naar boven